Site banner

Công ty CP Sách và TBGD Cửu Long (Chi nhánh Cần Thơ) tặng DA Sách cho tương lai

Cảm ơn Cty CP Sách và TBGD Cửu Long (Chi nhánh Cần Thơ) tặng DA Sách cho tương lai 5.068 bản sách, trị giá 100.725.800 đồng.