Site banner

Danh ngôn của Ralph Waldo Emerson

Ralph Waldo Emerson (25/5/1803 – 27/4/1882) là nhà viết tiểu luận, nhà thơ, triết gia người Mỹ, và là người đi đầu trong phong trào Tiên nghiệm vào khoảng giữa thế kỷ 19. Ông ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân, và đưa ra triết lý đề cao tự do cá nhân và nỗ lực phá bỏ những ràng buộc mà con người tạo ra cho con người. Emerson có tài hùng biện và sở hữu cách sử dụng ngôn ngữ văn hoa, được thể hiện trong hơn 1500 bài giảng gây ấn tượng mạnh mẽ khắp nước Mỹ và nhiều tập luận được xuất bản.

Ông dần dần tách biệt khỏi các tín ngưỡng tôn giáo và quan điểm xã hội thời bấy giờ, hình thành triết lý Tiên nghiệm trong bài luận năm 1836, Tự nhiên (Nature). Sau bước đột phá này, ông có bài diễn văn nổi tiếng với tựa đề Học giả Mỹ (The American Scholar) vào năm 1837, một bài diễn văn được Oliver Wendell Holmes  Sr, một trong những tác giả xuất chúng nhất của Mỹ thế kỷ 19, đánh giá là "Tuyên ngôn độc lập của trí thức Mỹ".

Mặc dù phong cách viết của Emerson đôi khi được coi là khó lĩnh hội, các bài luận của Emerson vẫn có ảnh hưởng sâu rộng tới cách tư duy của người Mỹ, cũng như những người trí thức, nhà văn và nhà thơ sau ông. Khi được yêu cầu tóm tắt lại các tác phẩm của mình, ông cho biết trung tâm triết lý của ông là "sự vô cùng của cá nhân".

TT Những câu danh ngôn hay của Ralph Waldo Emerson
1 Thiên nhiên và sách thuộc về những đôi mắt đã thấy chúng.
Nature and books belong to the eyes that see them.
2 Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một người bạn.
The only way to have a friend is to be one.
3 Một trong những điều sung sướng của bạn cũ là bạn có thể ngu ngốc khi ở bên họ.
It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
4 Quan trọng không phải là sống lâu như thế nào, mà là sống sâu như thế nào.
It is not length of life, but depth of life.
5 Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.
Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.
6 Tình bạn, cũng giống như sự bất tử của linh hồn, quá tốt đẹp để tin được.
Friendship, like the immortality of the soul, is too good to be believed.
7 Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.
With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.
8 Hãy luôn làm điều bạn sợ phải làm.
Always do what you are afraid to do.
9 Thiên tài luôn luôn thấy mình sinh ra sớm hơn một thế kỷ.
Genius always finds itself a century too early.
10 Sự thật không thuộc sở hữu của cá nhân nào mà là báu vật của cả loài người.
Truth is the property of no individual but is the treasure of all men.