Site banner

Giới thiệu ban điều hành

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH

 - Ông Trần Văn Thanh – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre

 - Trưởng ban

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: 0913886000

     + E-mail: tvthanh.stttt@bentre.gov.vn

 - Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

 - Phó ban

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 - Bà Trần Thị Kiều Tôn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

 - Phó ban

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 - Ông Nguyễn Văn Danh, Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

 - Thành viên

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 - Ông Vũ Hồng, Trưởng chi nhánh Nhà Xuất bản Hội Nhà văn Miền Tây Nam Bộ

 - Thành viên

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 - Bà Lâm Như Quỳnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

 - Thành viên

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)