Site banner

Giới thiệu chung về dự án "Sách cho tương lai"

I. GIỚI THIỆU:

Sách Cho Tương Lai là một dự án xã hội, do một nhóm cá nhân yêu sách tâm huyết lập nên nhằm vận động sự chia sẻ của cộng đồng yêu sách và xã hội dành cho người đọc Bến Tre, nhất là bạn đọc trẻ.

1. Mục tiêu:

Mang đến cho bạn đọc Bến Tre cơ hội tiếp cận những quyển sách hay, góp phần phát triển văn hoá đọc; qua đó, bổ sung tri thức, bồi đắp tâm hồn và góp phần hoàn thiện nhân cách cho các chủ nhân của xứ dừa Bến Tre.

2. Người thụ hưởng:

Dự án phấn đấu hỗ trợ 100% trường học (từ tiểu học đến THPT) trên địa bàn tỉnh Bến Tre theo lộ trình đến năm 2022. Tuy nhiên, các trường muốn tham gia Dự án phải thoả các điều kiện cơ bản: i) tự nguyện đăng ký tham gia và cam kết triển khai đầy đủ các hoạt động của dự án; 2) bố trí cơ sở vật chất cần thiết và đội ngũ triển khai dự án tại trường.

3. Danh mục sách:

 - Dự án sẽ chọn những sách hay thuộc các thể loại văn học, khoa học, kỹ năng, kinh doanh - khởi nghiệp... để giới thiệu đến bạn đọc. Các danh mục sách được lựa chọn phù hợp với từng lứa tuổi, nhóm đối tượng và được định kỳ cập nhật bổ sung. Các sách do cá nhân, tổ chức tài trợ (bằng hiện vật) sẽ được phân loại, bổ sung hợp lý vào các danh mục.

 - Hiện tại, Dự án đang áp dụng 4 danh mục cho nhóm học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và thanh niên. Danh mục sách được đăng tải tại sachchotuonglai.vn.

4. Hoạt động bổ trợ:

Ngoài sách, Dự án sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến đọc, phát triển kỹ năng phù hợp với các nhóm đối tượng và khả năng của dự án. Các hoạt động như: ngày hội những người yêu sách, hội chợ sách, hội thi kể chuyện sách... sẽ được thường xuyên tổ chức trong khuôn khổ Dự án.

5. Nguồn lực:

 - Dự án vận động sự chia sẻ, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức dưới hình thức: 1) tặng sách trực tiếp (cả sách mới và cũ), hoặc 2) hỗ trợ kinh phí để mua sách theo danh mục và tổ chức các hoạt động bổ trợ.

 - Dự án vận động sự tham gia tự nguyện của các cá nhân là công chức, giáo viên, sinh viên để tổ chức, vận hành dự án. 

6. Cách thức vận hành:

 - Dự án thông tin đến các trường học; các trường quan tâm đăng ký; Ban điều hành xem xét điều kiện tiếp nhận của trường và căn cứ khả năng của dự án để quyết định các trường tham gia dự án theo từng đợt.

 - Sau khi quyết định các trường tham gia, Dự án tổ chức khảo sát, tư vấn và tập huấn cho người phụ trách trước khi trang cấp sách. Tại mỗi trường, thành lập nhóm tình nguyện viên gồm cán bộ thư viên, các giáo viên yêu sách để làm nòng cốt triển khai Dự án; đồng thời, tiến hành thành lập câu lạc bộ những người yêu sách khi đủ điều kiện.

 - Sau mỗi học kỳ, tiến hành luân chuyển sách giữa các trường, gắn với cập nhật sách mới và sách do các cá nhân, tổ chức tặng (hiện vật) để luôn có sách mới.

II. BAN ĐIỀU HÀNH:

1. Ban điều hành:

 • Ông Trần Văn Thanh, Trưởng ban.
 • Ông Nguyễn Văn Huấn, Phó ban.
 • Trần Thị Kiều Tôn, Phó ban.
 • Ông Nguyễn Văn Danh, Thành viên.
 • Ông Vũ Hồng, Thành viên.
 • Lâm Như Quỳnh, Thành viên.

2. Tổ thư ký:

 • Huỳnh Duy Bích Thủy, Tổ trưởng.
 • Nguyễn Thảo Nguyên, Tổ phó.
 • Ông Phan Thanh Trẻ, Thành viên.
 • Ông Nguyễn Văn Phùng, Thành viên.

3. Cố vấn:

 • Ông Phan Văn Mãi
 • Ông Nguyễn Quốc Bảo

III. THÔNG TIN LIÊN LẠC:

 - Địa chỉ: (đang cập nhật...)

 - Tài khoản ngân hàng: (đang cập nhật...)

 - Email: (đang cập nhật...)

 - Facebook: (đang cập nhật...)

 - Website: (đang cập nhật...)