Site banner

Giới thiệu Tổ thư ký

DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ THƯ KÝ

 -Huỳnh Duy Bích Thủy, Phó Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

 - Tổ trưởng

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 -Nguyễn Thảo Nguyên, Tỉnh đoàn Bến Tre

 - Tổ phó

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 - Ông Phan Thanh Trẻ, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bến Tre

 - Thành viên

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)

 - Ông Nguyễn Văn Phùng, Giảng viên trường Trung cấp Nghề Bến Tre

 - Thành viên

 - Liên hệ:

     + Điện thoại: (đang cập nhật)

     + E-mail: (đang cập nhật)