Site banner

Mobifone Bến Tre đã đồng hành với chương trình Thiết kế cuộc sống (Design your life) tại Thạnh Phú

Mobifone Bến Tre đã đồng hành với chương trình Thiết kế cuộc sống (Design your life) tại Thạnh Phú với gói tài trợ 13,9 triệu đồng

Cảm ơn Mobifone Bến Tre đã đồng hành với chương trình Thiết kế cuộc sống (Design your life) tại Thạnh Phú với gói tài trợ 13,9 triệu đồng!